Natrudstilen Hytteområde FB13


Tiltakshaver  Ringsaker Almenning
Adresse Natrudstilen
Type plan Regulering
DAA 370
Beskrivelse Reguleringsplan for nytt hytteområde, arbeidet startet  01.02.16