Vekkom Skole


Tiltakshaver  Offentlig
Adresse Ringebu Kommune
Type bygg Skole
BTA
Beskrivelse