Natrudstilen N13 Næringsområde


Tiltakshaver  Ringsaker Almenning
Adresse Natrudstilen
Type plan Regulering
DAA 75 daa
Beskrivelse Reguleringsplan for næringsområde på Natrudstilen, med tilrettelegging av servicefunskjoner for hytter.


   
Plan og Prosjekt Arkitekter AS - Storgata 75 - 2609 - LILLEHAMMER - Tlf.: 61 05 90 00 - E-post: firmapost@ppark.no
 sitemap
Admin