Regulering

Kvartal Gudbrandsdalsevegen 187 m.fl


Tiltakshaver  Lillehammer Bil AS
Adresse Lillehammer
Type plan Regulering
DAA 9 daa
Beskrivelse Reguleringsplan for et sentrumsnært transformasjonsområde.

   
Plan og Prosjekt Arkitekter AS - Storgata 75 - 2609 - LILLEHAMMER - Tlf.: 61 05 90 00 - E-post: firmapost@ppark.no
 sitemap
Admin