Natrudstilen Hytteområde FB13


Tiltakshaver  Ringsaker Almenning
Adresse Natrudstilen
Type plan Regulering
DAA 370
Beskrivelse Reguleringsplan for nytt hytteområde, arbeidet startet  01.02.16

   
Plan og Prosjekt Arkitekter AS - Storgata 75 - 2609 - LILLEHAMMER - Tlf.: 61 05 90 00 - E-post: firmapost@ppark.no
 sitemap
Admin