Regulering Buvika


Tiltakshaver  Ringsaker Almenning
Adresse Næroset
Type plan Regulering
DAA
Beskrivelse Reguleringsplan for næringsområde som skal romme Byggmakker.


   
Plan og Prosjekt Arkitekter AS - Storgata 75 - 2609 - LILLEHAMMER - Tlf.: 61 05 90 00 - E-post: firmapost@ppark.no
 sitemap
Admin