VI TEGNER:

-NÆRINGSBYGG

-OFFENTLIG BYGG

-LEILIGHETER

-BOLIGER

-HYTTER

-TILBYGG

-MULIGHETSSTUDIE

-AREALPLANER

-BYUTVIKLINGSPLANER

-3D VISUALISERING

-LØYPETRASEER TIL VINTER ANLEGG

 


VI TILBYR:

-PROSJEKT-LEDELSE

-BIM KORDINATOR

 

 

Visjonen er å oppfylle kundens ønsker og utvikle byggeprosjektet basert på stedets karakter og omgivelser. Vi utvikler ideer i team og vil sørge for en prosess der arkitektonisk kvalitet og byggteknisk kvalitet sikres. Økonomiske rammer og fremdriftsplaner skal holdes.

Kontoret utgjør det eldste og mest erfaringsrike arkitektmiljøet i Lillehammer. Vi har kompetanse innen leilighetsbygg, bolig og hytter og vi er videre spesialisert innen offentlige bygg og næringsbygg. Innenfor planlegging sitter vi med spisskompetanse innen reguleringsprosesser, planprosesser og områdeutvikling. For å opprettholde kompetansen er arkitektene på kurs og får kontinuerlig faglig oppdateringer.

Virksomheten er basert på en langsiktig utviklingsstrategi, der de grunnleggende forutsetningene er at firmaet skal bestå, uavhengig av framtidig eierforhold og bemanning og at det skal høre til blant de ledende innen sitt fagfelt i det indre østlandet.

Foretaket har sentral godkjenning innen PRO ARK klasse 3, SØK klasse 3:

Prosjektering av Overordnet ansvar for prosjektering (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3

Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 3

Søker (for alle typer tiltak) i tiltaksklasse 3

Vi følger Arkitektbedriftenes mnal for kvalitetsystemer  

 

   
Plan og Prosjekt Arkitekter AS - Storgata 75 - 2609 - LILLEHAMMER - Tlf.: 61 05 90 00 - E-post: firmapost@ppark.no
 sitemap
Admin