Høgskolen i Lillehammer


Tiltakshaver:  Statsbygg
Adresse: Storhove, Lillehammer
Byggeår: 1989 - 1996
Type bygg: Bygd som RTV senter til OL i 1994, og ombygd til høgskole til 1996.  
BTA: 26.000m²
Link til fakta ark: kommer sener
e
   
Plan og Prosjekt Arkitekter AS - Storgata 75 - 2609 - LILLEHAMMER - Tlf.: 61 05 90 00 - E-post: firmapost@ppark.no
 sitemap
Admin