Vekkom Skole


Tiltakshaver  Offentlig
Adresse Ringebu Kommune
Type bygg Skole
BTA
Beskrivelse   
Plan og Prosjekt Arkitekter AS - Storgata 75 - 2609 - LILLEHAMMER - Tlf.: 61 05 90 00 - E-post: firmapost@ppark.no
 sitemap
Admin