Den Norske Filmskole


Lysbilde 1

Tiltakshaver Statsbygg        
Adresse Storhove, Lillehammer
Ferdigstillelse 2003
Bruttoareal  2180 m2 (inkl.ombygging)
Entreprisekostnad   kr 23.775.000,- eks.mva.
Beskrivelse: Prosjektet omfatter tilbygg til eksisterende høgskole-
bygg mot nord samt ombygging og rehabilitering.
For å framheve Filmskolens egenidentitet på
Høgskolen var det ønskelig å gi tilbygget en form
som skiller seg noe ut fra Høgskolens kubiske volum-
oppbygging og rettlinjede struktur. Tilbygget består i
hovedsak av tre volumer; et hovedvolum i to plan, som
danner en ”bumerangform”, et felles kommunikasjons-
areal som kiler seg mellom denne formen og
eksisterende fasade, og et mindre, kubisk volum som
inneholder garasje og teknisk rom.
Både utvendig og innvendig er det lagt vekt på å synlig-
gjøre materialenes egen karakter og farge i størst mulig
grad. Alle påførte farger er derfor i hovedsak i sort-hvitt
skalaen. Yttervegger på tilbygget er kledd med
ubehandlet norsk eik. Som natur-materiale gir det et flott
samspill med skifer- og glassfasadene på resten av
høgskoleanlegget. Innvendig er det lagt eikeparkett på
gulv i fellesarealer og alle korridorer, kontorer, arbeids-
og undervisningsrom belegges med linoleum.

   
Plan og Prosjekt Arkitekter AS - Storgata 75 - 2609 - LILLEHAMMER - Tlf.: 61 05 90 00 - E-post: firmapost@ppark.no
 sitemap
Admin